Monday, December 1, 2008

6 perkara Allah sembunyikanAllah SWT selesai menciptakan Jibrail as dengan bentuk yang cantik,Dan Allah menciptakan pula baginya 600 sayap yang panjang, sayap ituantara timur dan barat (ada pendapat lain menyatakan 124,000 sayap).

Setelah itu Jibrail as memandang dirinya sendiri dan berkata:"Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih baikdaripada aku?." Lalu Allah swt berfirman yang bermaksud.. "Tidak"

Kemudian Jibrail as berdiri serta solat dua rakaat kerana syukur kepadaAllah swt. Dan tiap-tiap rakaat itu lamanya 20,000 tahun. Setelah selesaiJibrail as solat, maka Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Wahai Jibrail,kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh,dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku seperti ibadat kamu,akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yangpaling aku cintai, namanya Muhammad.'

Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa, sekiranya mereka itumengerjakan solat dua rakaat yang hanya sebentar sahaja, dan mereka dalamkeadaan lupa serta serba kurang, fikiran mereka melayang bermacam-macamdan dosa mereka pun besar juga. Maka demi kemuliaannKu dan ketinggianKu,sesungguhnya solat mereka itu aku lebih sukai dari solatmu itu. Kerana merekamengerjakan solat atas perintahKu, sedangkan kamu mengerjakan solat bukanatas perintahKu."

Kemudian Jibrail as berkata: "Ya Tuhanku, apakah yang Engkau hadiahkan kepadamereka sebagai imbalan ibadat mereka?" Lalu Allah berfirman yang bermaksud."Ya Jibrail, akan Aku berikan syurga Ma'waa sebagai tempat tinggal..."

Kemudian Jibrail as meminta izin kepada Allah untuk melihat syurga Ma'waa.Setelah Jibrail as mendapat izin dari Allah SWT maka pergilah Jibrail asdengan mengembangkan sayapnya dan terbang, setiap dia mengembangkan duasayapnya dia boleh menempuh jarak perjalanan 3000 tahun, terbangla malaikatJibrail as selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah dan akhirnyadia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohon dan dia sujud kepadaAllah SWT lalu ia berkata dalam sujud:


"Ya Tuhanku apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan setengahnya, atausepertiganya, atau seperempatnya?”, Kemudian Allah swt berfirman yangbermaksud. "Wahai Jibrail, kalau kamu dapat terbang selama 3000 tahun danmeskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki,lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, nescaya kamu tidak akansampai kepada sepersepuluh dari beberapa perpuluhan yang telah kuberikan kepadaumat Muhammad terhadap imbalan solat dua rakaat yang mereka kerjakan.... ."

Marilah sama2 kita fikirkan dan berusaha lakukan... Sesungguhnya Allah S.W.Ttelah menyembunyikan enam perkara iaitu:

* Allah S.W.T telah menyembunyikan redhaNya dalam taat.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan murkaNya di dalam maksiat.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan nama-Nya yang Maha Agung di dalam
Al-Quran.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan solat yang paling utama di dalam solat. (yang lima waktu).
* Allah S.W.T telah menyembunyikan (tarikh terjadinya) hari kiamat didalamsemua hari.Semoga kita mendapat berkat daripada ilmu ini.
WallahualamKalau rajin...

Tolong sebarkan cerita ini kepada saudara Muslim Muslimatyang lain agar menjadi renungan dan pelajaran kepada kita semua.
Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orangyang mengajarnya meskipun dia sudah meninggal dunia...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...